Poznańska Fundacja Artystyczna bazując na przepływie „twórczej energii” -pomysły dorosłych artystów realizuje siłami młodych niedoświadczonych adeptów Sztuk Wszelkich. Młodzi nieokiełznani, twórcy natomiast inspirują uznanych artystów. Doświadczenie dojrzałości znajduje ujście w niesfornej młodości. Szaleństwo najmłodszych autorów sztuk różnych przenika do wyrafinowanej koncepcji sztuki najstarszych. Następuje ciągła rotacja energii. Sztuka tworzy się w każdej chwili i w każdym wieku. To przenikanie starego z nowym, dojrzałego z niedojrzałym, spontanicznego z wyrachowanym, dziecka z dorosłym, tutaj z tam, teraz z wtedy ….wywołuje naturalny wybuch SZTUKI, który utrwalamy w artystycznych zdarzeniach zderzeniach wydarzeniach – by zaintrygować widza, słuchacza, czytelnika uteatralizowanymi opowieściami- widowiskami w scenerii pleneru i w przestrzeniach zamkniętych Kosmosu.

czas to sztuka

czas na sztukę autora

kilka postaci tworzących sztukę

zdarzenia zderzenia wydarzenia

sztuka szuka i rozwija


Poznan Foundation of Art based on the movement of “creative energy”, through ideas founded by adult artists carries the forces of inexperienced young adepts of Big arts. Young artists then inspire rampant recognized artists. The experience of maturity is relieved in unruly youth. Madness of the youngest authors passes into refined art of the oldest concepts. There is a continual turnover of Energy. Art is created in every moment and every age. This intertwining of old and new, mature from immature and spontaneous with a self-serving, with an adult child, here to there, then to now, produces a natural outbreak of art which perpetuates the artistic events, collisions, actions.”

our energy

our values

our projects